-A
+A
  • Start /
  • Wydawnictwa /
  • Pomoce archiwalne /
  • Inwentarz akt ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Bukareszcie z lat 1919-1940 [1941] (do roku 1938 poselstwa), oprac. E. Kołodziej, Warszawa 2002

Pomoce archiwalne

oprac. E. Kołodziej, Warszawa 2002, ss. 96,
ISBN 83-86643-38-2
cena 18,00 zł,

Polish Embassy in Bucharest 1919 - 1940 (1941). Inventory, elab. by E. Kołodziej, Warsaw 2002, pages 96,
ISBN 83-86643-38-2
PLN 18.00,

 

Publikacja dotyczy akt Ambasady RP w Bukareszcie przechowywanych w Archiwum Akt Nowych. Charakteryzuje materiały z lat 1919-1940 (z 1941 r. zachowała się jedynie teczka Biura Weryfikacji, Rejestracji i Ewidencji Samochodów przy Ambasadzie RP). Ma szczególne znaczenie dla badaczy stosunków ekonomicznych między Polską a Rumunią. Uzupełniają ją indeksy: osobowy, geograficzny i rzeczowy.

 

This publication pertains to a major part of the preserved fond of records of the Polish Embassy in Bucharest, now kept at the Archives of Contemporary Records, since a significant part of records were destroyed in unknown circumstances. The fond includes materials from the years 1919 - 1940 (only one preserved folder of the Vehicles Verification and Registration Office at the Polish Embassy dates back from 1941), of special value in particular for researchers interested in economic relations between Poland and Romania. Index of names, geographical and subject indexes supplement the publication.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl