-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. E. Długajczyk, Warszawa-Łódź 1988, ss. 159,
ISBN 83-01-08512-6
cena 0,10 zł

Inventory of Records of the Sejm of Silesia in Katowice 1922-1939, elab. by E. Długajczyk, Warsaw-Łódź 1988, 159 pages,
ISBN 83-01-08512-6
PLN 0,10

 

Pomoc archiwalna poprzedzona wstępem charakteryzującym strukturę i działalność Sejmu Śląskiego w dwudziestoleciu międzywojennym oraz wojenne losy akt wytworzonych w kancelarii sejmowej. Szczególnie ważnym elementem wstępu jest opisana wnikliwie zastosowana w praktyce metoda archiwalnego opracowania zespołu oraz opis zawartości zespołu. Uzupełnieniem są indeksy oraz schemat funkcjonowania Sejmu.

 

Archival finding aid with a preface presenting the structure and activity of the Sejm of Silesia during the two decades of the inter-war period and the war fates of records produced at the Sejm chancery. The method of archival description of fonds applied in practice and the description of the fond contents constitute a particularly important element of the said preface. The work supplemented by indexes and an operating scheme of the Sejm.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl