-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. M. Józefowiczówna, Warszawa 1987, ss. 271,
ISBN 83-01-07891-X
cena 0,50 zł

Inventory of Prince Joseph Poniatowski and Maria Teresa Tyszkiewicz Archives from the years 1516, 1647-1843, elab. by M. Józefowiczówna, Warsaw 1987, 271 pages,
ISBN 83-01-07891-X
PLN 0,50

Publikacja przedstawia zwięzłą historię twórcy zespołu, tablicę genealogiczną rodu Poniatowskich herbu Ciołek oraz inwentarz charakteryzujący wnikliwie zawartość jednostek archiwalnych tworzących archiwum. Indeksy osobowy i geograficzny stanowią cenne uzupełnienie wydawnictwa.

 

The publication presents a concise history of the author of the fond, a genealogical table of the Poniatowski family Young Bull [Ciołek] coat of arms, and the inventory with in-depth characteristics of archival units making the archives. Indexes of names and geographical names constitute valuable supplements to the edition.

nakład wyczerpany

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl