-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. M. Trojanowska, Lublin 1996, ss. 125,
ISBN 83-86643-36-6
cena 6,00 zł

Inventory of the Archives of the Town of Lublin 1465-1810, elab. by M. Trojanowska, Lublin 1996, 125 pages,
ISBN 83-86643-36-6
PLN 6,00

 

Wydawnictwo zawiera inwentarze zespołów ksiąg powiązanych w przeszłości wspólnym miejscem przechowywania, najpierw w archiwum miejskim, potem w Archiwum Akt Dawnych w Lublinie, następnie w Wilnie i innych miejscowościach Imperium; po I wojnie światowej znalazły się w archiwum w Lublinie.

 

The publication includes inventories of finds of books historically connected by the common place of preservation, first in the municipal archives, then in the Archives of Historical Records in Lublin, in Vilnius and other towns of the Empire; after the First World War - transferred to the archives in Lublin.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl