-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. A. Radzimiński, J. Tandecki, Warszawa 1999, ss. XIV, 282,
ISBN 83-7181-114-4
cena 20,00 zł

A Catalogue of Royal Documents and Letters from the State Archives in Toruń (1349-1795), elab. by A. Radzimiński, J. Tandecki, Warsaw 1999, XIV, 282 pages,
ISBN 83-7181-114-4
PLN 20,00

 

Wydawnictwo źródłowe. Regesty dokumentów i listów królewskich z XIV-XVIII w. (w układzie chronologicznym) przechowywanych w Archiwum Państwowym w Toruniu. Katalog zawiera 484 dokumenty i listy polskich królów począwszy od Kazimierza Wielkiego, aż do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Stanowi nieocenioną pomoc naukową do wykorzystania przez badaczy i wykładowców dyplomatyki. Wiele tekstów w jęz. łacińskim wymaga od czytelników dobrej znajomości paleografii staropolskiej.

 

A source publication. Abstracts of royal documents and letters from the 14th – 18th c. (arranged chronologically), preserved at the State Archives in Toruń. The Catalogue includes 484 documents and letters of Polish kings from Casimir the Great to Stanislaus Augustus Poniatovski. Of great assistance for researchers and lecturers of diplomacy. Many texts in Latin require profound knowledge of Old-Polish paleography from readers.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl