-A
+A
  • Start /
  • Wydawnictwa /
  • Pomoce archiwalne /
  • Katalog dokumentów i listów krzyżackich oraz dotyczących wojny trzynastoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu, t. 2, 1454-1510

Pomoce archiwalne

oprac. A. Radzimiński, J. Tandecki, Warszawa 1998, ss. XVIII, 185,
ISBN 83-7181-057-1
cena 11,00 zł

A Catalogue of Documents and Letters of Teutonic Knights and Those Pertaining to the 13 Years’ War from the State Archives in Toruń, vol. 2, 1454-1510, elab. by A. Radzimiński, J. Tandecki, Warsaw 1998, XVIII, 185 pages,
ISBN 83-7181-057-1
PLN 11,00

 
W wydawnictwie źródłowym, będącym kontynuacją t. 1, ukazano koleje wojny stanów pruskich i Polski z Zakonem. W jęz. pol., przedstawiono 385 dokumentów i listów powstałych w kancelariach krzyżackich i innych. Nieznaczna liczba tych dokumentów została udostępniona w publikacjach. Praca wydana wspólnie z Wydawnictwem DiG.

 

This source publication, being the continuation of volume 1, presents the course of the war between the Prussian states and Poland and the Teutonic Order. 385 documents and letters in Polish produced in chanceries of the Order and others. A very insignificant number of those documents have been previously made available in publications. Publication edited in co-operation with DiG.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl