-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. M. Trojanowska, Lublin 1996, ss. 214, Katalog dokumentów Archiwum Państwowego w Lublinie, cz. 1,
ISBN 83-86643-41-2
cana 8,00 zł,

Catalogue of Documents of the City of Lublin, its Jurisdictions, Guilds, Churches and Cloisters 1317-1792, elab. by M. Trojanowska, Lublin 1996, 214 pages,
ISBN 83-86643-41-2
PLN 8.00,

 
Część 1 rejestruje dokumenty chronologicznie podane w jęz. pol., niezależnie od ich przynależności zespołowej. Praca obejmuje dokumenty przechowywane w Archiwum Państwowym w Lublinie i tylko te, które stanowią fizycznie odrębne jednostki. Pracę uzupełnia wspólny indeks osób i miejscowości. Publikacja przydatna jako pomoc dydaktyczna i jako przewodnik po zasobie archiwum - dla użytkowników.

 

Part 1 lists documents catalogued chronologically in Polish, regardless of their fond pertinence. The work is supplemented with a joint index of names and locations. This publication may be useful as a didactic aid and a users' guide to the archive holdings.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl