-A
+A

Pomoce archiwalne

red. nauk. J. Janczak, oprac. J. Domański, S. Kalfas-Piotrowska, W. Wysocki, Warszawa-Łódź 1985, ss. 277, ilustr. 11,
ISBN 83-01-06086-7
cena 0,10 zł

A Catalogue of Maps of the Odra River Regulation Administration (18th –19th c.), scien. ed. by J. Janczak, elab. by J. Domański, S. Kalfas-Piotrowska, W. Wysocki, Warsaw-Łódź 1985, 277 pages, 11 illustrations,
ISBN 83-01-06086-7
PLN 0,10

 
Część bogatego zasobu map regulacji Odry, zgromadzonych w archiwum wrocławskim. Mapy, plany i rysunki techniczne są luźnymi opracowaniami rękopiśmiennymi, zwykle wielobarwnymi i wykonanymi na papierze czerpanym. Opracowanie dla zajmujących się geografią historyczną.

 One part of extensive collection of maps on the regulation of the Odra River preserved at the Wrocław Archives. Maps, plans, technical drawings are loose hand-written works, usually multicolour ones, on hand-made paper. Of interest for those dealing with historical geography.

nakład wyczerpany

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl