-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

21. Dokumenty Bitwy Warszawskiej 1920 r.

 

Centralne Archiwum Wojskowe, 00-910 Warszawa 72, ul. Czerwonych Beretów bl. 124

 

alt

 

Bitwa Warszawska w 1920 r. rozstrzygająca rezultaty wojny polsko-sowieckiej . zaliczona została do 18 bitew, które zadecydowały o losach ludzkości.

 

Dokumentacja działań wojskowych związanych z bitwą zachowana w 50% obejmuje 20 zespołów archiwalnych, w tym akta wytworzone przez naczelne dowództwo, dowództwa frontów, armii i grup operacyjnych, a także relacje, opracowania i fotografie. Na dokumentację składają się rozkazy, dyrektywy i wytyczne operacyjne, meldunki sytuacyjne, komunikaty, meldunki rozpoznawcze i wywiadowcze. Oprócz nich także dokumenty kwatermistrzowskie i techniczne oraz zaopatrzenia. Szczególne znaczenie mają raporty i sprawozdania podsumowujące na "gorąco" efekty działań armii i grup operacyjnych.

Kryteria: 1, 2 i 3.
Dokumenty: zachowane dobrze.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl