-A
+A

Pomoce archiwalne

Prezesa Kolonii Węgierskiej i Związku Węgierskiego w Polsce w latach okupacji hitlerowskiej. Warszawa 19-30 października 1998 r. AGAD, ul. Długa 7, oprac. zbior., Warszawa-Varsó 1998, ss. 111,
ISBN 83-86643-42-0
cena 10,00 zł

An Exhibition Catalogue on the Archives of Pál Domszky, a President of the Hungarian Colony and the Hungarian Society in Poland under the Nazi Occupation, October 19-30, 1998, Central Archives of Historical Records (AGAD), 7 Długa Street, Warsaw, coll. work, Warsaw-Varsó 1998, 111 pages,
ISBN 83-86643-42-0
PLN 10,00

 
Pál Domszky (1903-1974) podczas II wojny światowej, jako przewodniczący Związku Węgierskiego w Generalnej Guberni, pomagał uchodźcom polskim przedostać się za granicę. Katalog (w jęz. pol. i węg.) upamiętnia wystawę archiwalną w AGAD, w dużej mierze o charakterze prywatnym (listy, zdjęcia, zaświadczenia, pisma urzędowe). Przyczynek z dziejów przyjaźni polsko-węgierskiej.

 One part of extensive collection of maps on the regulation of the Odra River preserved at the Wrocław Archives. Maps, plans, technical drawings are loose hand-written works, usually multicolour ones, on hand-made paper. Of interest for those dealing with historical geography.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl