-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. B. Kubiczek, Z. Spieralska, Warszawa 1997, ss.75,
ISBN 83-86643-51-X
cena 2,00 zł

Catalogue of Microfilms and Photocopies of Polonica from Foreign Archives, No. 10, elab. by B. Kubiczek, Z. Spieralska, Warsaw 1997, 75 pages,
ISBN 83-86643-51-X
PLN 2,00

 
Dziesiąty zeszyt katalogu zawiera materiały archiwalne sprowadzone do kraju za pośrednictwem NDAP w latach 1985-1991. Zdecydowana ich większość pochodzi z archiwów niemieckich. Materiał został usystematyzowany według państw, następnie według miast – w kolejności alfabetycznej.

 The tenth number of the catalogue with archive materials brought to Poland through the Head Office of the State Archives in the years 1985-1991; a vast majority of materials coming from German archives. Materials arranged according to the alphabetical order by states, within states – by towns.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl