-A
+A

Pomoce archiwalne

Katalog, oprac. M. Pleskaczyńska, Warszawa 1995, ss. 272 + 8, il. 17,
ISBN 83-85490-70-1
cena 8,00 zł,

Letters, Leaflets, Brochures and other Materials from the Records of the Russian Military Police of the Warsaw Province (1872-1915). Catalogue, elab. by M. Pleskaczyńska, Warsaw 1995, 272 + 8 pages, 17 illustrations,
ISBN 83-85490-70-1
PLN 8.00,

 
Katalog przedstawia oryginalne materiały włączane do akt żandarmerii rosyjskiej w charakterze dowodów rzeczowych w prowadzonych dochodzeniach i śledztwach, które aktualnie przechowywane są w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy. Publikacja wydana w koedycji z wydawnictwem DiG, stanowi pierwszą tego rodzaju archiwalną pomoc ewidencyjną do akt władz rosyjskich drugiej połowy XIX i początków XX w.

 The catalogue presents original materials included into the records of the Russian Military Police as material evidence in investigations and inquiries conducted, currently preserved at the State Archives of the Capital City of Warsaw. Published as co-edition with DiG; the first archival aid of this type to the records of Russian authorities from the second half of the 19th and early 20th c.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl