-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. E. Rosowska, Warszawa 2004, ss.80, ilustr.,
cena 18,00 zł
ISBN 83–89115–40–9

Poles in Uzbekistan 1919–1956 — life stories, elab. by E. Rosowska, Warsaw 2004, 80 pages, ill.,
PLN 18.00
ISBN 83–89115–40–9

 Książka omawia przekazane Polsce przez władze Uzbekistanu kserokopie akt śledczych 503 spraw prowadzonych przez uzbeckie NKWD przeciwko Polakom w latach 1919–1952. Akta są świadectwem prześladowań politycznych skierowanych przeciwko ludności polskiej, mieszkającej w ZSRR w okresie międzywojennym, obywatelom polskim z terenów włączonych do ZSRR po 17 września 1939 r., którzy znaleźli się w Uzbekistanie, zdążając do tworzonej tam Armii Polskiej. Publikacja charakteryzuje dokumenty opisujące warunki pobytu Polakówi ich losy na terenie Uzbekistanu. Integralną jej cześcią jest lista osób represjonowanych w latach 1919–1952 zawierająca 556 nazwisk. Uzupełnieniem tego wstrząsającego materiału są fotografie odnalezione w przekazanych aktach.

 

This book disribes photocopies of records of inquiry concerning 503 cases conducted by Uzbek NKWD against Poles in the years 1919–1952, handed over to Poland by the authorities of Uzbekistan. These records are the evidence of political persecution directed against the Polish population living in the Soviet Union during the inter-war period, being the Polish citizens from regions included into the Soviet Union after 17 September 1939, who found themselves in Uzbekistan making their way there to join the newly created Polish Army. This publication is a recapitulation of documents describing the conditions of the stay of Polish citizens and the stories of their life in Uzbekistan. A list of Poles under repression in the years 1919–1952, containing 556 names, is an integral part of the publication. Photographs found in the records delivered supplement this thrilling material.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl