-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. A. Laszuk, Warszawa 2002, ss. 339, ilustr.,
ISBN 8389115-08-5, ISBN 83-88766-43-0
cena 40,00 zł,

Between the Seine and the Vistula River. Sources to the History of France and Polish-French Relations in Polish Archives, elab. by A. Laszuk, Warsaw 2002, 339 pages, ill.,
ISBN 8389115-08-5, ISBN 83-88766-43-0
PLN 40.00,

 Publikacja jest rezultatem kwerendy w archiwach państwowych podległych naczelnemu dyrektorowi archiwów państwowych. Ułatwia dotarcie do źródeł dotyczących m.in. polsko-francuskich stosunków politycznych i gospodarczych, sytuacji wewnętrznej we Francji i jej polityki zagranicznej (szczególne znaczenie mają omówienia zawartości archiwów rodowych i rodzinnych oraz spuścizn osób prywatnych). Praca zawiera indeksy - geograficzny, osobowy, nazw ciał zbiorowych oraz materiał ilustracyjny.

 This publication is the outcome of the query at the state archives subordinated to the General Director of State Archives. It facilitates reaching the sources, among others, on Polish-French political and economic relations, internal affairs and foreign policy of France (summaries of contents of family archives and collections of private papers are of particular importance). The work is supplemented with indexes - geographical index, name index, index of collective bodies and illustrations.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl