-A
+A

Pomoce archiwalne

Warszawa 2000, ss.24, ISBN 83-86643-18-8
cena 4,00

nakład wyczerpany

International Standard of Archival Entries of Model Collective Bodies, Persons and Families. ISAAR (CPF). Prepared by the Ad Hoc Commission on Description Standards. Paris, France November 15-20, 1995. (Final version approved by the International Council on Archives), Warsaw 2000, 24 pages,
ISBN 83-86643-18-8
PLN 4,00

 
Przygotowany przez Komisję ad hoc ds. standaryzacji opisów. Paryż - Francja 15-20 listopada 1995 r. (Wersja końcowa przyjęta przez Międzynarodową Radę Archiwów). Kolejna norma przygotowana przez Komisję Międzynarodowej Rady Archiwów ds. standaryzacji opisów.

 

Subsequent norm prepared by the Commission on Description Standards of the International Council on Archives. Translation from French.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl