-A
+A
  • Start /
  • Wydawnictwa /
  • Pomoce archiwalne /
  • Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin, ISAAR (CPF), wersja II

Pomoce archiwalne

Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin, ISAAR (CPF), wersja II, Warszawa 2006, ss.116, ISBN 83–89115–63–8
Cena 21,00 zł

International Standard for Archival Authority Records (Corporate Bodies, Persons and Families), ISAAR (CPF), version II, Warsaw 2006, 116 pages
ISBN 83–89115–63–8
PLN 21,00

 

Standard opracowany w latach 2000-2004 przez stały Komitet Międzynarodowej Rady Archiwalnej ds. standaryzacji opisów. Publikacja ta jest ważnym dokumentem dla procesu normalizacji prac archiwalnych. Ujednolicenie zasad jest warunkiem sprawnej wymiany informacji pomiędzy jej twórcą, a użytkownikiem. W książce wyjaśniono strukturę rekordu archiwalnego hasła wzorcowego oraz przedstawiono spójne zasady redagowania rekordów haseł korporatywnych i osobowych. Norma ISAAR może być sprawnym narzędziem dla archiwistów do tworzenia opisów archiwalnych wysokiej jakości.

 
A standard developed in the years 2000-2004 by the Standing Committee of the International Council on Archives. This publication is an important document for the process of archival work standardization. Standardization of principles is the precondition for any efficient exchange of information between its author and a user. The publication explains the structure of an archival record, model entry, as well as coherent principles for editing records of corporate and personal entries. The ISAAR standard may be an efficient tool for archivists to create archival descriptions of high quality.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl