-A
+A

Wydarzenia

 

Zebrania naukowe w archiwach państwowych w 2016 r.

Plany zebrań:

Archiwum Główne Akt Dawnych [pdf, 477 KB]

Archiwum Narodowe w Krakowie [pdf, 255 KB]

Archiwum Państwowe w Białymstoku i Suwałkach [102 KB]

Archiwum Państwowe w Częstochowie [pdf, 92 KB]

Archiwum Państwowe w Gdańsku [pdf, 65 KB]

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim [pdf, 171 KB]

Archiwum Państwowe w Katowicach [pdf, 73 KB]

Archiwum Państwowe w Kielcach [pdf, 213 KB]

Archiwum Państwowe w Koszalinie [pdf, 25 KB]

Archiwum Państwowe w Lublinie [pdf, 56 KB]

Archiwum Państwowe w Łodzi [pdf, 135 KB]

Archiwum Państwowe w Opolu [pdf, 133 KB]

Archiwum Państwowe w Poznaniu [pdf, 31 KB]

Archiwum Państwowe w Przemyślu [pdf, 53KB]

Archiwum Państwowe w Radomiu [pdf, 198 KB]

Archiwum Państwowe w Rzeszowie [pdf, 59,5 KB]

Archiwum Państwowe w Siedlcach [pdf, 78 KB]

Archiwum Państwowe w Toruniu [pdf, 174 KB]

Archiwum Państwowe w Warszawie [pdf, 235 KB]

Archiwum Państwowe we Wrocławiu [pdf, 281 KB]

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze [pdf, 321 KB]

Narodowe Archiwum Cyfrowe [pdf, 132 KB]

 


Referaty archiwistów:

- Anna Dziatczyk, Szkolnictwo podstawowe w Ząbkowicach Śląskich w latach 1945-2015, Archiwum Państwowe we Wrocławiu [pdf, 261 KB]

- Małgorzata Kysil, Epitafia Schaffgotschów w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim (Greiffenberg) i historia Hansa II z Gryfowa w świetle źródeł archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu,  Archiwum Państwowe we Wrocławiu. [pdf, 1 359 KB]

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl