-A
+A

Wydarzenia

Skan wprowadzający do wystawy Od ideologii do ludobójstwa...

Dla uczczenia pamięci ofiar rzezi wołyńskiej w 70. rocznicę masowych zbrodni na ludności polskiej Archiwum Narodowe w Krakowie przygotowało wystawę poświęconą tym tragicznym wydar

Skan wprowadzający do wystawy Świat dziecka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Archiwum Państwowe w Łodzi zaprasza do obejrzenia wystawy poświęconej najmłodszym.

Skan wprowadzający do wystawy Losy niebieskich mundurków...

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy przygotowało wystawę internetową pt. "Losy niebieskich mundurków...", na której zaprezentowane zostały fotografie uczniów Gimnazjum Męskiego im. Piotra Skargi w Pułtusku w latach 1910-1915. Zdjęcia za

Skan wprowadzający do wystawy Bogu na chwalę, bliźniemu na ratunek...

Na wystawie zatytułowanej „Bogu na chwalę, bliźniemu na ratunek – Dzień Strażaka” można zobaczyć fotografie członków straży kaliskiej z lat 30. XX wieku, branżowe wydawni

Skan wprowadzający do wystawy Materiały konspiracyjne ZWZ-AK w zasobie...

Na stronie Archiwum Państwowego w Piotrkowie oglądać można wystawę wirtualną pt. „Materiały konspiracyjne ZWZ-AK w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”. Prezentowane dokumenty pochodzą z następujący

Skan wprowadzający do wystawy 200 lat AP we Wrocławiu

Archiwum Państwowe we Wrocławiu powstało w następstwie ogłoszonego 30 X 1810 r. edyktu sekularyzacyjnego. Zainicjowaną na jego mocy akcję  zabezpieczania nagromadzonych i archiwaliów powierzono

Skan wprowadzający do wystawy "Przyjaciele Solidarności"

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Archiwum Państwowe m.st. Warszawy zapraszają na wystawę pt. "Przyjaciele Solidarności. Amerykańs

Skan wprowadzający do wystawy Plakaty i afisze z okresu wojny polsko-ros...

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zamieściło wystawę wirtualną pt. "Plakaty i afisze z okresu wojny polsko-r

Skan wprowadzający do wystawy Powstanie listopadowe 1830-1831

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe. Zryw, trwający do października 1831 roku, objął tereny znajdujące się pod zaborem rosyjskim: Królestwo Polskie oraz część zi

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl