-A
+A

Wydarzenia

Skan wprowadzający do wystawy Droga do Solidarności

Na przykładzie ponad 220 fotografii, plakatów, u

Skan wprowadzający do wystawy Bitwa Warszawska 1920

Witamy na wystawie dokumentów przekazanych przez mieszkańców Warszawy i Mazowsza Archiwum Państwowemu m.st. Warszawy w 90. rocznicę bitwy warszawskiej. Dyrektor Archiwum Pań

Skan wprowadzający do wystawy Kalisia 18,5

Archiwum Państwowe w Kaliszu serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy on-line pt. Kalisia 18,5. Wystawa ta została przygotowana na podstawie ekspozycji plenerowej z okazji jubileuszu osiemnastu i pół wie

Skan wprowadzający do wystawy Polacy w Gruzji

Ekspozycja ukazuje dzieje gruzińskiej Polonii w XIX i na początku XX, jej wkład w rozwój gospodarczy i kulturalny Gruzji oraz działalność polonijnych ośrodków społeczno-kulturalnych. Według spisu powszechnego przeprowadzonego w Imperium Rosyjskim w 1897 r. w Gruzji mieszkało 8 820 Polaków. Byli wśród nich utalentowani artyści - malarze, muzycy, poeci i architekci - naukowcy i inżynierowie, a także nauczyciele, lekarze i rzemieślnicy. Mimo że do Gruzji trafiali nie zawsze z własnej woli, wielu odnalazło tu swój dom, aktywnie uczestniczyło w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym tego kaukaskiego kraju, znajdując uznanie i miejsce na kartach jego historii. Prezentowane materiały archiwalne pochodzą z zasobu Archiwum Narodowego Gruzji, Gruzińskiego Narodowego Muzeum Sztuki oraz archiwów polskich: Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych. Uzupełnieniem wystawy są współczesne fotografie, pochodzące z prywatnych zbiorów.

czytaj więcej
Skan wprowadzający do wystawy Zakończenie II W.Ś. w zbiorach AP Rzeszów

8 maja 1945 r. dowództwo hitlerowskich Niemiec podpisało akt bezwarunkowej kapitulacji, co zakończyło działania wojenne w Europie. W rezultacie II wojny światowej Stalin podporządkował sobie prawie całą Europę

Skan wprowadzający do wystawy Od teatru świetlnego do multipleksu

Łódź przez lata była niekwestionowaną stolicą polskiej kinematografii. Jej związki z filmem sięgają 1 sierpnia 1896 roku, kiedy to w parku Helenów odbył się pierwszy pokaz filmowy w mieście. W roku 1899 bracia Kr

Skan wprowadzający do wystawy Katyń – prawda, która nie dała się zgładzić

Archiwum Państwowe w Lesznie zaprasza do obejrzenia udostępnionych na stronie Archiwum plansz, stanowiących część wystawy pt. „Katyń – prawda, która nie dała się zgładzić”. Obecnie plansze stanowią część wystawy w Muz

Skan wprowadzający do wystawy Listy katyńskie

W zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie przechowywane są imienne listy ofiar wydobytych w 1943 r. z masowych grobów w Katyniu. Wchodzą w skład dwóch zespołów akt wytworzonych w wyniku działalności lubelskiego od

Skan wprowadzający do wystawy Nieśmiertelni

Każdy naród, każdy kraj ma swoich Nieśmiertelnych – tych, co przez swoje wielkie czyny pozostaną na zawsze w pamięci ludzkiej i w podręcznikach do historii. Niektórzy są znani na całym świecie, a niek

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl