-A
+A

Wydarzenia

Skan wprowadzający do wystawy Kolekcja Gotlieba Samuela Pristaffa

Kolekcja fałszywych źródeł ikonograficznych Gottlieba Samuela Pristaffa do historii Pomorza ze spuścizny Carla Weyerganga w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Skan wprowadzający do wystawy Wojna 30-letnia na Pomorzu

Widoki i plany miast Pomorza Zachodniego z I połowy XVII wieku pochodzące z rękopiśmiennej historii wojny 30-letniej na pomorzu autorstwa Petera Rudolphi, Des Pommerschen Greiffens Ander Theil der durch Noth und Theil ergriffene Greiff von. ao. 1627

Skan wprowadzający do wystawy Świadectwa Historii Pomorza

Archiwum Państwowe w Szczecinie - Świadectwa Historii Pomorza

Skan wprowadzający do wystawy Dawny Rzeszów na pocztówkach

Archiwum Państwowe w Rzeszowie - Dawny Rzeszów na pocztówkach.

Od marca 2003 roku archiwa polskie i ukraińskie współpracują w ramach projektu poszukiwania i publikowania źródeł archiwalnych dotyczących wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1944. Dotychczas opublikowano I tom przewodnika archiwalnego oraz przygotowano wspólną wystawę dokumentów archiwalnych w internecie.

Skan wprowadzający do wystawy Teki Jana Glinki

Zespół materiałów naukowych Jana Glinki składa się z 517 Tek różnej objętości (od jednej do kilkuset kart); ich łączny metraż wynosi 4 mb

Skan wprowadzający do wystawy Stan wojenny na Białostocczyźnie

Stan wojenny na Białostocczyźnie

Skan wprowadzający do wystawy Polen und Württemberg

Internetowa wystawa POLEN UND WÜRTTEMBERG 1830 BIS 1838

Skan wprowadzający do wystawy Papiery firmowe

Papier firmowy instytucji gospodarczych z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl