-A
+A

Wydarzenia

Skan wprowadzający do wystawy Kolekcja Gotlieba Samuela Pristaffa

Kolekcja fałszywych źródeł ikonograficznych Gottlieba Samuela Pristaffa do historii Pomorza ze spuścizny Carla Weyerganga w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Skan wprowadzający do wystawy Wojna 30-letnia na Pomorzu

Widoki i plany miast Pomorza Zachodniego z I połowy XVII wieku pochodzące z rękopiśmiennej historii wojny 30-letniej na pomorzu autorstwa Petera Rudolphi, Des Pommerschen Greiffens Ander Theil der durch Noth und Theil ergriffene Greiff von. ao. 1627

Skan wprowadzający do wystawy Świadectwa Historii Pomorza

Archiwum Państwowe w Szczecinie - Świadectwa Historii Pomorza

Skan wprowadzający do wystawy Dawny Rzeszów na pocztówkach

Archiwum Państwowe w Rzeszowie - Dawny Rzeszów na pocztówkach.

Od marca 2003 roku archiwa polskie i ukraińskie współpracują w ramach projektu poszukiwania i publikowania źródeł archiwalnych dotyczących wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1944. Dotychczas opublikowano I tom przewodnika archiwalnego oraz przygotowano wspólną wystawę dokumentów archiwalnych w internecie.

Skan wprowadzający do wystawy Teki Jana Glinki

Zespół materiałów naukowych Jana Glinki składa się z 517 Tek różnej objętości (od jednej do kilkuset kart); ich łączny metraż wynosi 4 mb

Skan wprowadzający do wystawy Stan wojenny na Białostocczyźnie

Stan wojenny na Białostocczyźnie

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl