-A
+A

Wydarzenia

Skan wprowadzający do wystawy Najstarsze łódzkie parki

Łódź, wbrew powszechnemu mniemaniu, jest jednym z nielicznych miast o tak dużej ilości zieleni. Tworzą ją zarówno duże zespoły, takie jak Las Łagiewnicki czy Zdrowie, jak również liczne pomniejsze obszary zielone. Obecnie w Łodzi istnieją 33...

Wystawa najcenniejszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Białymstoku

Skan wprowadzający do wystawy Polacy na budowach kolei carskiej Rosji

W 1873 r. inżynier Konstanty Rudzki został jedynym właścicielem zakładów odlewniczych w Warszawie pod nazwą Fabryka Machin i Odlewów Żelaznych K. Rudzki i Spółka. W halach fabrycznych przy ulicy Solec rozpoczęto montaż konstrukcji stalowych...

Skan wprowadzający do wystawy Plakaty propagandowe 1945-1989

Materiały ulotne (afisze, plakaty, ulotki), w praktyce archiwalnej zwane również drukami ulotnymi lub drukami efemerycznymi, towarzyszą nam w życiu codziennym na każdym kroku. Afisz z założenia pełni funkcję informacyjną, w związk...

Województwo Płockie w fotografii z archiwum KW PZPR w Płocku (Archiwum Państwowe w Płocku)

Zanim powstała Łódź jako miasto fabryczne - tygiel w którym mieszały się, współżyły ze sobą i panowały niepodzielnie, cztery wyznania - w granicach dzisiaj nam znanego miasta istniała mała osada miejska. W 1423 r. otrzymała przywilej królewski potwierdzający wcześniejszą lokację biskupią. Choć posiadała prawa miejskie już o...

Skan wprowadzający do wystawy Archiwalia rodzinno – majątkowe

Od 30 maja 2007 r. w budynku archiwum Państwowego w Białymstoku przy Rynku Kościuszki 4 czynna jest wystawa pt. „Archiwalia rodzinno – majątkowe i kolekcje w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku".

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl