-A
+A

Wydarzenia

W dniu 17 października 2008 r. w siedzibie Ambasady Ukrainy w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie nowego porozumienia o współpracy między archiwami polskimi i ukraińskimi. Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, dr. Sławomirowi Radoniowi towarzyszyli w tym wydarzeniu jego zastępca, dr Barbara Berska oraz prof. Władysław Stępniak. Ze strony ukraińskiej obecni byli: Przewodniczący Państwowego Komitetu Archiwów Ukrainy, Ołeksandr Udod, Julia Prilepisheva, naczelnik wydziału współpracy z zagranicą oraz przedstawiciel Ambasady Ukrainy. czytaj więcej
Uroczystości obchodów dwóchsetlecia Archiwum Głównego Akt Dawnych – najstarszego na ziemiach polskich archiwum publicznego - stanowią jednocześnie okazję do świętowania istnienia wszystkich archiwów państwowych. czytaj więcej
23 października 2008 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych, ul. Długa 7, Warszawa odbyła się konferencja naukowa "Rola Archiwum Głównego Akt Dawnych w badaniach historycznych i archiwalnych w XIX-XX wieku"
11 listopada o godz. 12.30 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Koszalin 1945 - 1950 Historia na nowo odkryta" ul. Andersa 34, siedziba Delegatury IPN w Koszalinie
26 listopada w Archiwum Głównym Akt Dawnych odbyły się warsztaty "Archives 2.0"
Archiwum Państwowe w Katowicach zaprasza na wystawę "STOP papyrolizie! Przeciwdziałanie degradacji kwaśnego papieru w Bibliotece Jagiellońskiej" ul. Józefowska 104
26 listopada podpisano List Intencyjny w sprawie podjęcia współpracy przy inwentaryzacji i konserwacji zasobu Instytutu Literackiego "Kultura" czytaj więcej
Archiwum Państwowe w Katowicach zaprasza na wystawę  "Z dziejów Temidy na Górnym Ślasku" Wystawie towarzyszy publikacja pt. "Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku. Źródła do dziejów wymiaru sprawiedliwości od XV do XX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach".
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał ordery i odznaczenia szczególnie zasłużonym osobom państwowej służby archiwalnej więcej >  
ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl