-A
+A

Wydarzenia

Skan wprowadzający do wystawy Polacy w Iranie 1942-1945

Materiały obrazujące aktywność Polaków w Iranie prezentuje Archiwum Państwowe w Gdańsku.

Skan wprowadzający do wystawy Czerwony Krzyż w I wojnie światowej

Archiwum Państwowe w Gdańsku zaprasza do oglądania dokumentów obrazujących działalność Czerwonego Krzyża w czasie Wielkiej Wojny 1914-1918, głównie na terenie Prus Zachodnich.

Skan wprowadzający do wystawy 95. rocznica Bitwy Warszawskiej

Rozkazy, instrukcje, afisze i ulotki dotyczące wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. prezentuje Archiwum Państwowe w Kielcach.

Skan wprowadzający do wystawy 80. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

Materiały dotyczące śmierci i pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego wybrane przez Archiwum Państwowe w Białymstoku.

Skan wprowadzający do wystawy Trzy wschodnie niewole kapitana Lasoty

Dokumenty z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie przybliżające postać kapitana Jana Lasoty.  

Skan wprowadzający do wystawy Przemyśl na starej pocztówce

Zbiór pocztówek z zasobu przemyskiego archiwum państwowego.

Skan wprowadzający do wystawy Sentymentalny spacer po Lesznie

Archiwum Państwowe w Lesznie zaprasza do oglądania kart pocztowych pochodzących z przełomu XIX i XX w. aż do lat 70. XX w.

Skan wprowadzający do wystawy Kolejarska rodzina Wojtczaków

Wystawa z cyklu „Moje archiwum rodzinne”, przygotowana przez Archiwum Państwowe w Kaliszu.  

Skan wprowadzający do wystawy Kobieta zmienną jest...

Wystawa przygotowana z okazji Dnia Kobiet przez kaliskie archiwum państwowe. 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl