-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. H. Wajs, Warszawa 2005, ss.134
ISBN 83–89115–46-8
Cena 18,00

 International Standard Archival Description. General Part. ISAD(G). Version 2. The Standard Adopted by the Committee on Descriptive Standards Stockholm, Sweden, 19–22 September 1999, ed. by H.Wajs, Warsaw 2005, 134 pages,
ISBN 83–89115–46-8
PLN 18,00

 Międzynarodowa norma ISAD(G) ma za zadanie określić reguły pozwalające na tworzenie właściwych opisów archiwalnych, ułatwić uzyskiwanie informacji oraz jej wymianę, o materiałach archiwalnych, ułatwiać dostęp do danych urzędowych, umożliwiać łączenie opisów różnych służb archiwalnych w jeden zunifikowany system informacji. Publikacja jest tłumaczeniem z jęz. angielskiego.

 The role of ISAD(G) international standard is to determine rules allowing for the development of proper archival descriptions, facilitate the collection and exchange of information on archival materials, facilitate access to official data, allow for the consolidation of descriptions made by various archival services into one standardised information system. This publication is the translation from English.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl