-A
+A

Pomoce archiwalne

Informator o źródłach przechowywanych w terenowych archiwach państwowych, oprac. E. Kołodziej, M. Lewandowska, Warszawa 1998, ss. 188,
ISBN 83-86643-07-2
cena 15,00 zł

Migrations of Population in Western and Northern Territories in the years 1945-1950. A Guide to Sources Preserved in Local Branches of State Archives, elab. by E. Kołodziej, M. Lewandowska, Warsaw 1998, 188 pages,
ISBN 83-86643-07-2
PLN 15,00

 


Publikacja jest uzupełnieniem wydawnictwa Ziemie Zachodnie i Północne w latach 1945-1949. Informator o materiałach archiwalnych, t. 1, Archiwa centralne, opracowanego w 1976 r. Podaje informacje na temat źródeł dotyczących procesów migracji ludności zachowanych w archiwach państwowych. Są one przedstawione w układzie alfabetycznym według archiwów, a następnie nazw zespołów i zbiorów. Bardzo ważnym elementem pracy są indeksy: geograficzny i rzeczowy.

 

This publication supplements the edition entitled Ziemie Zachodnie i Północne w latach 1945-1949. Informator o materiałach archiwalnych, t. 1, Archiwa centralne [Western and Northern territories in the years 1945-1950. A Guide to Archive Materials, vol. 1, Central Archives], elaborated in 1976. The work provides information on sources related to processes of migrations of population preserved in State Archives. Information presented in an alphabetical order according to the names of archives, then by names of fonds and collections. A subject index and an index of geographical names constitute a very important element of the work.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl