-A
+A

Pomoce archiwalne

Katalog, oprac. A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz, Warszawa 1997, ss. 59, ilustr. 53,
ISBN 83-85490-86-8
cena 18,00

General Plans of Warsaw 1809-1916 in the Holdings of the Central Archives of Historical Records (AGAD). A Catalogue, elab. by A. Bartoszewicz, H. Bartoszewicz, Warsaw 1997, 59 pages, 53 illustrations,
ISBN 83-85490-86-8
PLN 18,00

Rodzaj folderu - przeznaczonego dla szerokiego kręgu odbiorców - wprowadzającego w podstawowe zagadnienia zbiorów varsavianistycznych XIX w. w dziale kartograficznym AGAD. We wstępie zawiera przegląd prac poświęconych planom Warszawy w XIX w. Indeksy autorów i wydawców planów.

 A type of a folder – prepared for wide circles of receivers – introducing the reader into basic issues related to collections of Varsaviana from the 19th c. in the cartographic section of AGAD. In preface includes a review of works devoted to plans of Warsaw in the 19th c. Indexes of authors and publishers of plans.
 

nakład wyczerpany

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl