-A
+A

Pomoce archiwalne

Płyta CD-ROM, Windows 9x/NT/2000/XP, karta graficzna 800x600,
Warszawa 2005,cena 30,00 zł
ISBN 83-89115-53-0


CD-ROM record, Windows 9x/NT/2000/XP, SVGA 800x600,
Warszawa 2005, 30,00 PLN
ISBN 83-89115-53-0

 

"Po mieczu i po kądzieli" - 7 baz danych zawierających informacje, które mogą być przydatne do prowadzenia naukowych badań demograficznych i genealogicznych. Dotyczą one zasobu polskich archiwów państwowych podlegających Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, kilku archiwów diecezjalnych oraz urzędów stanu cywilnego posiadających materiały wytworzone przez urzędy niemieckie.

 The CD ROM comprises seven data bases contain information which is useful for demographic and genealogical studies. They refer to the holdings of Polish state archives, subordinate to the Head Office of State Archives, to the holdings of some diocesan archives, as well as to public (civil) registry offices which have at their disposal materials produced by German offices.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl