-A
+A

Pomoce archiwalne

Ein Dokumentenführer, oprac. H. Krajewska, Warszawa 1995, ss. 217,
ISBN 83-86643-50-1
cena 10,00 zł,

Polen – Österreich vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Ein Dokumentenführer, ed. by H. Krajewska,
Warsaw 1995, 217 pages,
ISBN 83-86643-50-1
PLN 10.00,

 Przewodnik zawiera informacje o dokumentach do historii stosunków polsko–austriackich ( XVI- XX w.) znajdujących się w archiwach państwowych w Polsce.

 

The guide informs about documents to the history of Polish-Austrian relations
( 16th – 20th c.) preserved in State Archives in Poland.

nakład wyczerpany

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl