-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. S. Flis, Warszawa 2004, ss.650 + 6 nlb,
ISBN 83–89115–43-3


Polish Institute of Arts and Sciences of America. A Guide to the Holdings, Warsaw 2004, 650 + 6 pages,
ISBN 83–89115–43-3

 

W publikacji autor omawia dzieje i zawartość zespołów archiwalnych gromadzonych przez Polski Instytut Naukowy, założony w 1942 r. w Nowym Jorku. Archiwum PIN stanowi cenną kolekcję dokumentów dotyczących kulturalnej, intelektualnej oraz politycznej historii życia społeczności polskiej w Ameryce. Opisy poszczególnych zespołów obejmują krótką charakterystykę dziejów i zawartości każdego z nich oraz jego inwentarz. Wśród nich znalazły się m.in. akta rodowe Potockich z Łańcuta, archiwum Zygmunta Zaremby, czy wystąpienia prezydentów Stanów Zjednoczonych na temat spraw polskich.

 
The publication includes information on history of the Polish Institute of Arts and Sciences of America and archival materials gathered there.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl