-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. A. Krochmal, Warszawa 2004, ss. 302 + 18 nlb.,
ISBN 83-89115-8
cena 40,00 zł,

Polish Institutions Abroad. A Guide to the Archival Holdings, elab. by A. Krochmal, Warsaw 2004, pages 302 +18,
ISBN 83-89115-8
PLN 40.00,

 Publikacja zawiera informacje o archiwaliach wytworzonych przez polskie władze, instytucje, organizacje, stowarzyszenia i osoby prywatne działające na emigracji, które są przechowywane w 42 polskich placówkach działających w 11 krajach świata. Przewodnik opracowano w układzie geograficznym, omawiając instytucje poszczególnych krajów ułożonych w porządku alfabetycznym. W ramach państw instytucje uszeregowano alfabetycznie, ich opis poprzedza krótki rys dziejów Polonii w danym kraju uzupełniony wskazówkami bibliograficznymi.

 The book includes information about archival materials produced by Polish authorities, institutions, organizations, associations and private individuals acting in exile which are kept at 42 Polish institutions, operating in 11 countries of the world. The guide is arranged in a geographical order, with institutions of subsequent countries arranged alphabetically. Within each of the states, Polish institutions are presented in an alphabetic order, and descriptions are preceded with a short outline of the history of Polish emigrants in a given country and bibliographical notes.

nakład wyczerpany

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl