-A
+A

Pomoce archiwalne

Katalog wystawy, E. Kołodziej, V. Urbaniak, U. Wieczorek, wstęp J. Ciechanowski, wprowadzenie W. Stępniak, Warszawa 1994, ss. 46,
ISBN 83-900576-7-0
cena 3,00 zł

The Warsaw Uprising in British and Polish Documents. An Exhibition Catalogue, E. Kołodziej, V. Urbaniak, U. Wieczorek, prefaced by J. Ciechanowski, introduction by W. Stępniak, 46 pages,
ISBN 83-900576-7-0
PLN 3,00

 Opis 260 obiektów prezentowanych na wystawie z okazji 50-lecia powstania warszawskiego, zorganizowanej w sali balowej Pałacu Raczyńskich w Warszawie, przy ul. Długiej 7 (siedziba Archiwum Głównego Akt Dawnych) w dniu 1 VIII 1994 r. Dokumenty i ilustracje przedstawione na wystawie i opisane w katalogu, pochodzą z Public Record Office w Londynie, Archiwum Akt Nowych i Archiwum Dokumentacji Mechanicznej.

 Description of 260 items presented at the exhibition organised on the occasion of the 50th anniversary of the Warsaw Uprising at the ballroom of the Raczyński Palace in Warsaw at 7 Długa Street (the seat of the Central Archives of Historical Records) on August 1, 1994. Documents and illustrations presented during the exhibition and described in the catalogue come from the Public Records Office, Archives of Contemporary Records and Archives of Mechanical Documentation.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl