-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

23. Archiwa Auschwitz-Birkenau 1940 - 1945

Państwowe Muzeum w Oświęcimiu, 32-603 Oświęcim 5 ul. Więźniów Oświęcimia 20

[Archiwa Auschwitz-Birkenau 1940 - 1945]

Pozostałości materialne po obozie KL Auschwitz-Birkenau wpisane są na listę dziedzictwa kulturalnego i naturalnego jako przykład negatywny, stanowiący ostrzeżenie.

Są więc szczególnie istotnym fragmentem pamięci świata. Podobny charakter mają dokumenty proweniencji niemieckiej wytworzone w kancelariach wydziałów władz obozowych SS, obejmujące akta osobowe więźniów i esesmanów, rozkazy i zarządzenia, listy transportowe i dokumenty dotyczące eksploatacji i eksterminacji więźniów, w tym także plany budowy i rozbudowy obozu oraz infrastruktury poza jego terenem, ale z nim ściśle związanej. Drugą część dokumentacji stanowią materiały ruchu oporu, korespondencja tajnie wysyłana z obozu i raporty zbiegłych oraz 39 tys. negatywów obozowych fotografii więźniów.

Kryteria: 2, 3, 7 i drugie z uzpełniających.
Dokumenty: unikatowe w stanie zadawalającym.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl