-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. M. Kubaś, Warszawa 1996, ss. 91,
ISBN 83-85490-82-5
cena 5,00 zł

Register of the Inhabitants of Warsaw of the Evangelical-Augsburg Faith of 1791, elab. by M. Kubaś, Warsaw 1996, 91 pages,
ISBN 83-85490-82-5
PLN 5,00

 Indeks osobowy do podstawowego źródła do dziejów warszawskiego zboru ewangelicko-augsburskiego – Rejestru Ludności Chrześcijan Augsburskiego Wyznania w mieście J. K. Mci Rezydencjonalnym Warszawie znajdujących się. Jest to podstawowa pomoc dla każdego badacza dziejów protestantyzmu w Rzeczypospolitej XVIII w., zwłaszcza dla varsavianisty

 Index of names to the basic sources to the history of the Warsaw Evangelical-Augsburg community – Rejestr Ludności Chrześcijan Augsburskiego Wyznania w mieście J.K. Mci Rezydencjonalnym Warszawie znajdujących się [A Register of Christian Inhabitants of Augsburg Faith in the City of Warsaw, the Residence of His Royal Highness]. A basic aid for each researcher of the history of Protestantism in the 18th c. Republic, in particular those interested in the history of Warsaw.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl