-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. G.Brunel, Paryż 2003, ss.814, ilustr.,
ISBN 2-911601-37-8
cena 70,00 zł

Sources to the History of Poland and Poles in French Archives, elab. by G. Brunel, Paris 2003. 814 pages, ill.,
ISBN 2-911601-37-8
PLN 70.00

  

Publikacja Źródła do historii Polski i Polaków w archiwach francuskich została przygotowana i opracowana przez archiwistów francuskich. Jest to plon ich kilkuletnich kwerend w archiwach centralnych i regionalnych. W przewodniku znalazły się wszystkie odnalezione dokumenty odnoszące się do spraw polskich i dotyczące Polaków, przechowywane obecnie w archiwach narodowych Francji (Historycznym Archiwum Narodowym w Paryżu, Centralnym Archiwum Współczesnym w Fontainebleau, Centralnym Archiwum Kolonii Zamorskich w Aix-en-Provence, Centralnym Archiwum Pracy Światowej w Roubaix, w archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Obrony i Finansów) oraz w archiwach departamentalnych i komunalnych. Polonika w zasobie archiwów departamentalnych stanowią ponad połowę zawartości przewodnika. Zastosowano alfabetyczny układ prezentacji poszczególnych departamentów. W ich ramach omówiono archiwa komunalne. Książka została wyposażona w indeksy osobowy i geograficzny, a także listę archiwów występujących w przewodniku.

 


The publication entitled Sources to the History of Poland and Poles in French Archives was prepared and elaborated by French archivists. It is the outcome of their several years’ long queries carried out in central and regional archives. This guide includes all the documents found pertaining to Polish affairs and Poles, presently preserved at the French national archives (National Historical Archives in Paris, Central Modern Archives in Fontainebleau, Central Archives of Oversea Colonies in Aix-en-Provence, Central World Labour Archives in Roubaix, archives of the Ministry of Foreign Affairs, Defence, and Finance) as well as in departmental and communal archives. Materials of Polish origin (Polonica) in the holdings of departmental archives represent more than a half of the guide. An alphabetic arrangement of presentation was applied for individual departments, with communal archives discussed within the scope of each of them. The book includes indexes: of names and of geographical names, and a list of archives referred to in the guide.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl