-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. zbiorowe pod red. D. Nałęcz i H. Boriaka, Warszawa-Kijów 2003,
ss. 432, ISBN 83-89115-18-2, ISBN 966-8225-01-5

Volhynia-Eastern Galicia 1943-1944. A Guide to the Polish and Ukrainian Archival Sources, vol. 1, elab. by D. Nałęcz, H. Boriak, Warsaw - Kyiv 2003,
432 pages, ISBN 83-89115-18-2, ISBN 966-8225-01-5

 

Przewodnik zawiera informacje o źródłach archiwalnych zgromadzonych w archiwach Polski i Ukrainy dotyczących stosunków polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej, które doprowadziły do najkrwawszej hekatomby w historii naszych wspólnych dziejów. Tom pierwszy zawiera informację o archiwaliach przechowywanych w archiwach państwowych Polski i Ukrainy, a także w Instytucie Pamięci Narodowej, Centralnym Archiwum Wojskowym, Ossolineum, Ośrodku Karta, Archiwum Instytutu Historii Ruchu Ludowego oraz w Archiwum na Jasnej Górze.

 

The main purpose of the guide is to provide information on archival sources collected by the archives of Poland and Ukraine and pertaining to that fragment of mutual relations from the period of Second World War that led to the most bloody hecatomb in our recent history. Volume I comprises information on sources preserved by public archives of Poland and Ukraine, as well as by the Institute of National Memory, the Central Military Archives, the National Ossolinski Institute, the Foundation KARTA Center, the Archive of the Institute of the History of People's Movement, Archives at Jasna Góra.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl