-A
+A

Pomoce archiwalne

oprac. zbior., red. nauk. B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warszawa 2001, ss. 600, ilustr. 16,ISBN 83-86643-39-0,
ISBN 83-7181-228-0
cena 75,00 zł

Archival Sources to the History of the Jews in Poland, coll. elab., scientific ed. by B. Woszczyński, V. Urbaniak, Warsaw 2001, 600 pages, 16 illustrations, ISBN 83-86643-39-0,
ISBN 83-7182-228-0
PLN 75,00

 

Pozycja adresowana do archiwistów badających dokumenty średniowieczne i staropolskie. Wytyczne obejmują metody opracowywania: rozpoznanie i wyodrębnienie zespołów lub zbioru, inwentaryzację kartkową, systematyzację i opracowanie inwentarza, pomoce uzupełniające. Wzory kart inwentarzowych ułatwiają praktyczne zastosowanie wskazówek.

 

The work includes authors’ studies on judaica preserved in Polish archives subordinated, among others, to the Head Office of the State Archives, and in the archives of Israel. Information on the documentary activity of the Holocaust Museum in Washington or the activities of the Jewish Studies Centre in Rzeszów supplement the publication. The work provides valuable evaluation of the sources preserved, gathered and elaborated, and available for scientific purposes. All texts with summaries in English, texts published in English – with summaries in Polish.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl