-A
+A

Informacja o Programie UNESCO "Pamięć Świata"

24. Plany i dokumentacja zniszczeń oraz odbudowy Warszawy (Plan Pabsta, archiwa BOS), 1942 -1950

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy, 00-270 Warszawa, ul. Krzywe Koło 7

Stare Miasto w Warszawie wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego jako unikatowy przykład przeciwstawienia się skutkom wojny i wysiłku narodu dla restytucji własnej stolicy.

Ważną i szczególną częścią tego działania była dokumentacja zniszczeń, a następnie prac związanych z odbudową miasta. Do zespołu dokumentów włączony jest dodatkowo niemiecki tzw.Plan Pabsta z 1942 r. przewidujący zburzenie Starego Miasta i zbudowanie na tym miejscu dzielnicy niemieckiej z Halą Ludową (Parteivolkshalle). Dokumentacja zniszczeń obejmuje skutki wojny w 1939 r., walk powstańczych w 1944 r. i systematycznego niszczenia miasta po upadku powstania. Dokumentacja obejmuje plany, mapy, albumy, fotografie i inwentaryzację zniszczeń (m.in.barykad). Drugim zespołem są akta Biura Odbudowy Stolicy, instytucji kierującej odbudową Warszawy, jego organizacji, zasad funkcjonowania a także dokumentacja koncepcji odbudowy i sprawozdania z jej realizacji. W sumie dokumentacja ta obejmuje 6403 j.a. i 1253 j. fizyczne.

Kryteria: 2 i 3 oraz drugie uzupełniające.
Dokumenty: unikatowe, w dobrym stanie.

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl