-A
+A

Pomoce archiwalne

Inwentarz, oprac. M. Osiecka, Warszawa 1999, ss. 24,
ISBN 83-7181-002-4
cena 10,00 zł,

nakład wyczerpany

Herold's College of the Kingdom of Poland 1836-1861. An Inventory. Elaborated by M. Osiecka Warsaw 1999, 24 pages,
ISBN 83-7181-002-4,
PLN 10.00,

 

Bogato ilustrowany inwentarz wydany wspólnie z Wydawnictwem DiG. Zawiera cenne materiały genealogiczne do historii tytułów szlacheckich w Królestwie Polskim.

 

An inventory published in association with the DiG Press, with the wealth of illustrations and valuable genealogical material to the history of titles of noble families in the Kingdom of Poland.
 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl