Pomoce archiwalne

Polonika w Austriackim Archiwum Państwowym 1772-1918

DrukujDrukuj - wersja mobilna

oprac. J. Gaul, Warszawa 2003, ss. 575 + 1 nlb,
ISBN 83-89115-16-6
cena 60,00 zł,

Polonica at the Austrian State Archives 1772-1918, elab. by J. Gaul, Warsaw 2003, 575 + 1 pages,
ISBN 83-89115-16-6
PLN 60.00,

 

Przewodnik omawia 289 zespołów/podzespołów/serii/podserii z polonikami z lat 1772-1918 zarejestrowanych w sześciu oddziałach Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu: Allgemeines Verwaltungsarchiv, Archiv der Republik, Finanzarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hofkammerarchiv, Kriegsarchiv. Archiwalia te odnoszą się do różnych aspektów życia wojskowego, politycznego, społeczno-gospodarczego, religijnego i kulturalnego w Galicji i na Śląsku oraz na innych obszarach polskich zagarniętych przez Austrię podczas rozbiorów.

 

This Guide presents 289 fonds/subfonds/series/subseries with Polonica (archive materials of Polish origin) from the years 1772-1918, registered in six departments of the Austrian State Archives in Vienna: Allgemeines Verwaltungsarchiv, Archiv der Republik, Finanzarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hofkamerarchiv, Kriegsarchiv. These archive materials pertain to various aspects of military, political, social and economic, religious and cultural life in Galicia and Silesia, and in other Polish lands occupied as the result of the partitions of Poland.