-A
+A
  • Start /
  • Rozstrzygnięcie konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji budynku Archiwum Narodowego RP

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji budynku Archiwum Narodowego RP

W dniu 4 lutego 2016 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie studenckim na opracowanie koncepcji budynku Archiwum Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ordona 23 w Warszawie. Konkurs został zorganizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Przygotowania do przyjęcia koncepcji Archiwum Narodowego RP zakładają wzniesie w Warszawie budynku, w którym byłyby gromadzone i udostępniane zbiory państwowych archiwów centralnych: Archiwum Akt Nowych i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Uwzględniają także potrzeby magazynowe Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Archiwa te przechowują najcenniejsze dokumenty dotyczące historii Polski powstałe od wieków średnich po czasy współczesne. Posiadają jednak ograniczone możliwości zapewnienia odpowiednich warunków technicznych dla przechowywania zgromadzonych zbiorów oraz zbyt małą powierzchnię magazynową, by przyjmować dokumentację powstającą współcześnie w urzędach administracji państwowej. 

W 2013 r. Minister Skarbu Państwa przekazał Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych teren przy ul. Ordona 23 umożliwiający wybudowanie obiektu o powierzchni 75 tys. m2. W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przygotowano założenia funkcjonalno-użytkowe planowanej inwestycji.

W ramach prac przygotowawczych w celu sprawdzenia przyjętych założeń ogłoszono konkurs na koncepcję budynku Archiwum Narodowego RP dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Konkurs obejmował I etap realizacji inwestycji, który zakłada powstanie budynku o powierzchni użytkowej 30 tys. m2, z której dwie trzecie zostałoby przeznaczone na magazyny archiwalne mogące pomieścić bogate kolekcje filmów, fotografii i map oraz ok. 150 km bieżących dokumentacji aktowej. Istotne miejsce w tej inwestycji zajmie także Centralne Repozytorium Cyfrowe, w którym byłyby przechowywane cyfrowe kopie materiałów archiwalnych uzyskane w wyniku digitalizacji oraz e-dokumentacja.

Dzięki powstaniu Archiwum Narodowego RP użytkownicy pośród których znajdują się: naukowcy, uczniowie i nauczyciele, przedstawiciele administracji, osoby poszukujące dokumentacji w celu udokumentowania swoich praw socjalnych i własnościowych, a także rosnące grono miłośników historii uzyskaliby możliwość korzystania ze zbiorów archiwów w nowoczesnym i dobrze skomunikowanym miejscu.

Obok magazynów zapewniających odpowiednie warunki klimatyczne dla przechowywania dokumentacji w długoletniej perspektywie oraz jej planowe przejmowanie z instytucji państwowych, co wiązałoby się z oszczędnościami dla budżetu państwa, koncepcja siedziby Archiwum Narodowego RP zakłada powstanie m.in. nowoczesnych pracowni konserwacji i digitalizacji zbiorów oraz czytelni i powierzchni konferencyjno-wystawienniczych, które pozwoliłyby w pełni rozwinąć potencjał edukacyjny i kulturotwórczy instytucji.

Zadaniem uczestników konkursu było opracowanie i zaprezentowanie planu zagospodarowania terenu, rzutów kondygnacji z podziałem na strefy funkcjonalne, przekrojów w miejscach charakterystycznych oraz elewacji budynków.

W skład Sądu Konkursowego weszli:

Ryszard Wojtkowski - zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;  Anna Czajka - kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Marek Świerczyński - architekt, przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Jacek Parczewski - architekt, Pro-Arte Spółdzielnia Architektów oraz Marek Wacławek - architekt, przedstawiciel Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów.

Nagrodę w wysokości 2 500 zł (1 nagroda) oraz dwie nagrody różnorzędne w wysokości 1 750 zł ufundował Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Decyzją Sądu Konkursowego nagrody otrzymali:

I nagroda
Paulina Czerko
Elżbieta Dworakowska


II nagroda równorzędna
Aneta Litwińczuk

II nagroda równorzędna
Kinga Butlewska
Karolina Wołoszynek

 

Do 12 lutego 2016 r. w Klubie Akademickim Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Stan Surowy przy ul. Koszykowej 55 można oglądać wystawę pokonkursową, na której zaprezentowano wszystkie projekty zgłoszone w ramach konkursu.

 


Praca Pauliny Czerko i Elżbiety Dworakowskiej


 

 


Praca Anety Litwińczuk


 

 


Praca Kingi Butlewskiej i Karoliny Wołoszynek


 

Więcej o inwestycjach budowlanych archiwów państwowych

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl