-A
+A

Konserwacja

W archiwach państwowych działają cztery pracownie konserwacji masowej dysponujące technologią odkwaszania papieru w urządzeniu C900 oraz siedemnaście pracowni konserwacji tradycyjnej:

- pracownie konserwacji masowej

czytaj więcej

"Atlas zniszczeń dokumentów archiwalnych"
(Atlas.pdf, 12 MB)

"Atlas zniszczeń dokumentów archiwalnych" został opracowany przez Archiwa Holenderskie jako pomoc służąca do identyfikacji rodzaju zniszczeń oraz stopnia uszkodzenia materiałów archiwalnych.

"Atlas" może być stosowany przy statystycznym badaniu zasobu archiwów z wykorzystaniem uniwersalnej procedury stopnia zniszczenia oraz możliwości udostępniania materiałów archiwalnych – "Uniwersalnej Procedurze Oceny Archiwum (UPAA)" (tzw. "metoda holenderska"). Procedura UPAA (Universal prosedure of archive assesment) jest metodą statystyczną (obiekty wybierane są losowo) mającą na celu obiektywną ocenę stanu zachowania całego zasobu badanego archiwum. Umożliwia określenie jaki procent zasobu może być udostępniany bez ryzyka spowodowania poważniejszych szkód.

Opracowanie powstało dzięki wsparciu finansowemu Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie w ramach realizacji projektu "ZABEZPIECZENIE I OCHRONA ZASOBÓW ARCHIWALNYCH - SZKOLENIE PRACOWNIKÓW ARCHIWALNYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI ASYSTENTA KONSERWATORA", zrealizowanego przez Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów w latach 2003-2004.

Tekst polski – Bogusława Kaźmierska van Slooten – Archiwum Narodowe Holandii, Anna Czajka i Hanna Machaj – Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów (AGAD)

Dokumenty rodzinne i książki w Twoim domu: 10 najczęściej zadawanych pytań

czytaj więcej

Zapraszamy do pobrania i wykorzystania znaków informacji wizualnej do czytelni i pracowni naukowej.

czytaj więcej
 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
   
 2. Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 10 stycznia 2007 r. w sprawie zabezpieczenia i ochrony zasobu archiwalnego archiwów państwowych
czytaj więcej

Dezynfekcja archiwaliów

Komory dezynfekcyjne w AP

 1. KOMORA STACJONARNA CLKA
  Informujemy, że działalność stacjonarnej komory dezynfekcyjnej w CLKA została wstrzymana
   
 2. KOMORA STACJONARNA APDOiP
  Wielkokubaturowa komora jezdna Vitervaccum (poj. 12 m3, 60 m.b. akt/A4), która dotychczas była w dyspozycji CLKA, została zainstalowana w Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku i po gruntownym remoncie i modernizacji wkrótce będzie służyć do dezynfekcji masowej akt z archiwów i instytucji Warszawy i okolic.
  Wszelkich informacji dotyczących dezynfekcji akt udziela Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku (ul. Okrzei 1, 05-822 Milanówek, tel/fax 22 724-82-61).
   

Komory fumigacyjne do dezynfekcji archiwaliów tlenkiem etylenu (gazem „Rotanox”)

 • AP Gdańsk-Gdynia (pojemność 3 m.b. akt formatu A4)
 • AP Warszawa, Odział Grodzisk Mazowiecki (poj. 12 m.b. akt/ A4)
 • AP Katowice (poj. 5 m.b. akt/ A4)
 • AP Lublin (poj. 5 m.b. akt/ A4)
 • AP Olsztyn (poj. 3 m.b. akt/ A4)
 • AP Poznań (poj. 2 m.b. akt/ A4)
 • AP Przemyśl (poj. 1,5 m.b. akt/ A4)
 • AP Szczecin (poj. 1,5 m.b. akt/ A4)
 • AP Wrocław (poj. 2,5 m.b. akt/ A4)
   

Inne komory dezynfekcyjne w Warszawie

 • Biblioteka Narodowa
 • Centralna Biblioteka Wojskowa
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia (IGB Mazovia)
 • Pałac w Wilanowie

 

Zagrożenia mikrobiologiczne w magazynach archiwalnych

>>  w budowie <<

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl