-A
+A

Konferencje naukowe

KONFERENCJE NAUKOWE, SPOTKANIA, SESJE,
WYKŁADY, ARTYKUŁY ETC.

 

 

 

2014 r.

Archiwum Akt Nowych

 • Sesja naukowa „Udział kobiet w walce o niepodległość”

Archiwum Główne Akt Dawnych

 • Konferencja naukowa „100. rocznica wybuchu I wojny światowej” (współorganizowana z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Nidzickim Ośrodkiem Kultury, połączona z objazdem miejsca bitwy pod Tannenbergiem i pokazem rekonstrukcji bitwy) – 10-11 października 2014 r.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

 • Konferencja naukowa „Linia Narwi i Biebrzy w latach 1914-1915. Z dziejów I wojny światowej” (współorganizowana z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów) - 24-25 października 2014 r.

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

 • Wykład Marka Romaniuka z bydgoskiego archiwum poświęcony wydarzeniom I wojny światowej – w ramach „Wszechnicy Bydgoskiej” prowadzonej przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Częstochowie

 • Artykuł naukowy podejmujący tematykę I wojny światowej w oparciu o materiały archiwalne z zasobu archiwum

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Kielcach

 • Konferencja naukowa „Kielce - rok 1914” (współorganizowana z Muzeum Historii Kielc i Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego) – 5 listopada 2014 r. (program)
 • Spotkanie „Miejsca pamięci z lat I wojny światowej w źródle archiwalnym" w ramach cyklu „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” (współorganizowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Archiwum Państwowe w Lublinie

 • Artykuł naukowy w „Roczniku Chełmskim” podejmujący tematykę I wojny światowej w oparciu o materiały archiwalne z zasobu chełmskiego oddziału Archiwum Państwowego w Lublinie

Archiwum Państwowe w Łodzi

 • Konferencja naukowa „Wielka Wojna. W stulecie wybuchu” (konferencja współorganizowana)

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

 • Konferencja naukowa „Lewica a I wojna światowa”
 • „Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego w Piotrkowie Trybunalskim” - artykuł autorstwa Aleksego Piasty
 • Wykład otwarty dr. hab. Jerzego Gapysa „Chłopi polscy wobec kwestii niepodległości Polski podczas I i II wojny światowej. Próba porównania” (spotkanie współorganizowane z Polskim Towarzystwem Historycznym Koło w Tomaszowie Mazowieckim) - 18 września 2014 r.
 • Wykład otwarty prof. UŁ dr hab. Jolanty Daszyńskiej „Operacja Łódzka. Punkt zwrotny działań wojennych frontu wschodniego w 1914 r.” (spotkanie współorganizowane z Polskim Towarzystwem Historycznym Koło w Tomaszowie Mazowieckim) - 10 grudnia 2014 r.

Archiwum Państwowe w Płocku

 • Sesja naukowa „Płock i okolice w czasie I wojny światowej (1914-1918) w 100. rocznicę wybuchu” (współorganizowana z Towarzystwem Naukowym Płockim) – 24 września 2014 r. (program)
 • Sesja naukowa „Przed 100 laty” (współorganizowana z Towarzystwem Naukowym Płockim o. Łęczyca oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Łęczyckiej) – 5 listopada 2014 r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 • Spotkanie poświęcone I wojnie światowej w ramach cyklu „Popołudnie z dokumentem”
 • Konferencji naukowa „Wielkopolska i Wielkopolanie w latach I wojny światowej” (współorganizowana z Instytutem Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza)

Archiwum Państwowe w Siedlcach

 • „Wojenne losy Władysława Gołąbka” - artykuł autorstwa Artura Rogalskiego
 • Konferencja naukowa „Rok 1914. Historia. Kultura. Język. Polityka. Bezpieczeństwo ” (współorganizowana z Instytutem Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej oraz Instytutem Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach) - 21 września 2014 r.

Archiwum Państwowe w Suwałkach

 • Artykuł naukowy „Na tyłach frontu. O wojennej codzienności w guberni suwalskiej (1914-1915)” autorstwa Tadeusza Radziwonowicza w XIV. tomie „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”

Archiwum Państwowe w Szczecinie

 • Konferencja naukowa „Europejskie i pomorskie uwarunkowania pierwszej wojny światowej”

Archiwum Państwowe w Warszawie

 • „Działania wojenne w Prusach Wschodnich i na Północnym Mazowszu 1914-1915 i ich skutki” - konferencja na zamku w Nidzicy w dniach 10-11 października 2014 r.
 • „Na kartach łowickiej kroniki” - artykuł autorstwa Marka Wojtylaka

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

 • Seminarium popularno-naukowe „Wielka historia w małym miejscu. Liceum i miasto w perspektywie 1914 roku” (seminarium w budynku I LO im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze) - 4 kwietnia 2014 r.

 

2015 r.

Archiwum Państwowe w Kielcach

 • Konferencja naukowa „4. Pułk Piechoty – historia i pamięć. W 100. rocznicę powstania” (współorganizowana z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Muzeum Historii Kielc)
 • Spotkanie „Postacie w źródłach archiwalnych" w ramach cyklu „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” - referat prof. zw. dr hab. Hanny Wójcik-Łagan pt. „Józef Piłsudski w pamięci historycznej uczniów w latach 30. XX w.” (spotkanie współorganizowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

 • Sesja naukowa „Departament Wojskowy NKN w Piotrkowie”

Archiwum Państwowe w Suwałkach

 • Artykuł naukowy dotyczący genezy i początków działalności komitetów obywatelskich w guberni suwalskiej (1914-1915) - opublikwaony w XV tomie „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”

Archiwum Państwowe w Szczecinie

 • Konferencja naukowa „Społeczeństwo i Kościół na Pomorzu podczas pierwszej wojny światowej” (współorganizowana z Uniwersytetem Szczecińskim, Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte i Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania) - 24 stycznia 2015 r.

 

2016 r.

Archiwum Akt Nowych

 • Konferencja prasowa dotycząca przekazania do AAN dokumentów Jana Dąbskiego - marzec 2016 r.

Archiwum Główne Akt Dawnych

 • Konferencja naukowa „Drogi do niepodległości, część I: Akt 5 Listopada 1916 r." - 8 listopada 2016 r.

Archiwum Państwowe w Kielcach

 • Konferencja naukowa „Garnizon Kielecki i Region Świętokrzyski w Misjach. Działania na rzecz przysposobienia obronnego społeczeństwa"

   

2018 r.

Archiwum Państwowe w Koszalinie

 • Konferencja naukowa poświęcona I wojnie światowej i jej skutkom dla Polski

Archiwum Państwowe w Płocku

 • Sesja naukowa i odczyty w ramach obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości

 

 

Wystawy Wydawnictwa Lekcje archiwalne Inne projekty
WYSTAWY WYDAWNICTWA LEKCJE ARCHIWALNE INNE PROJEKTY

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl