-A
+A
  • Start /
  • Akta Drukarni W. L. Anczyca w Archiwum Narodowym w Krakowie

Aktualności

Archiwum Narodowe w Krakowie przejęło do swoich zbiorów materiały archiwalne jednej z najstarszych krakowskich drukarni – Drukarni Wydawniczej im. W. L. Anczyca. Drukarnia powstała w 1870 roku, od 1875 działała pod nazwą Drukarni W.L. Anczyca i Spółki. Od 1898 r. firmę prowadził Wacław Anczyc, który przeniósł zakład do nowych pomieszczeń przy ul. Zwierzynieckiej 2. Zmodernizował też zakład – m. in. wyposażył go w pierwsze w b. Galicji urządzenie do odlewania czcionek oraz lokomobilę parową do napędu maszyn drukarskich. Od 1910 r., po zainwestowaniu w kolejne nowe urządzenia, drukarnia wprowadziła druk pocztówek i reprodukcji barwnych.

Wydawnictwa drukarni prezentowały wysoki poziom, przez cały czas swojej działalności zakład otrzymywał wiele wyróżnień na wystawach krajowych i międzynarodowych. Pomimo śmierci właściciela dr Władysława Anczyca, w działaniach wojennych w 1939 r., drukarnia funkcjonowała przez cały czas okupacji niemieckiej. Po wojnie zakład został przejęty pod przymusowy zarząd państwowy. W latach 60-tych został zmodernizowany i przeniesiony do nowych budynków przy ul. Wadowickiej 8. Jako przedsiębiorstwo państwowe funkcjonował do 2000 r. W czasie swojej ponad 140-letniej historii Drukarnia oddała w ręce czytelników, liczone w milionach tomów, książki i czasopisma. Obecnie działa jako firma prywatna nawiązując do dobrych tradycji swoich poprzedników - szczycąc się swoją historią i dorobkiem.

Przejęte materiały archiwalne zawierają oprócz części aktowej, także bardzo ciekawe materiały fotograficzne (od fotografii z początków działalności firmy po dzień dzisiejszy), dyplomy z wystaw, targów książki, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Dodatkowo przejęto akta prężnie działającego przy Drukarni Wydawniczej W.L. Anczyca Koła Honorowych Dawców Krwi i Koła PTTK.

Dzięki uprzejmości obecnego właściciela Drukarni Wydawniczej Archiwum pozyskało także część dokumentacji obecnie działającej firmy (fotografie, dyplomy, materiały aktowe) jako dopływ do zespołu i dowód kontynuacji najlepszych tradycji krakowskiego drukarstwa.

W galerii prezentujemy reprodukcje archiwaliów przekazanych do Archiwum.

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl