-A
+A

Inne projekty

 

INNE PROJEKTY

 

 

2014 r.

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 • Spacer szlakiem miejsc związanych z przebiegiem starć w listopadzie 1914 r. w rocznicę stulecia bitwy pod Koninem (współorganizowany z PTTK Oddział w Koninie i Towarzystwem Przyjaciół Konina) - 9 listopada 2014 r.
 • Udział w międzynarodowym, interdyscyplinarnym i międzyśrodowiskowym projekcie naukowym „Doświadczenie i postrzeganie I wojny światowej przez żołnierzy polskiej narodowości w wojskach Rzeszy Niemieckiej (1914-1918)” – współpraca z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W skład międzynarodowego zespołu badawczego weszło 41 osób: naukowców, archiwistów i muzealników z Polski, Niemiec i Francji (w tym m.in. z Archiwum Państwowego w Poznaniu). Na lata 2014-2019 w ramach programu zostaną zrealizowane:
  a) kwerendy w zasobach źródłowych instytucjonalnych i prywatnych w Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Rosji;
  b) digitalizacja rozproszonego zasobu źródeł instytucjonalnych oraz prywatnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
  c) analiza, krytyka i edycja zebranych źródeł;
  d) opracowanie monografii zbiorowej na podstawie zebranych źródeł i literatury (publikacja w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim;
  e) zaprojektowanie komputerowej bazy danych, gdzie będą wpisywane rekordy żołnierzy polskiej narodowości w wojsku niemieckim;
  f) zaprojektowanie i konstrukcja strony internetowej dotyczącej projektu.

Archiwum Państwowe w Przemyślu

 • Spotkania poświęcone tematyce I wojny światowej w ramach „Piątków archiwalnych”

Archiwum Państwowe w Warszawie

 • „Warszawa i warszawiacy w okresie pierwszej wojny światowej” - cykl warsztatów metodycznych przeznaczonych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych (24 i 31 stycznia, 15 i 22 maja, 14, 21 i 28 listopada 2014 r.)

 

2015 r.

Archiwum Państwowe w Częstochowie

 • Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Czy znasz historię Częstochowy i regionu Częstochowskiego” – lata 2015-2016

Archiwum Państwowe w Lublinie

 • Konkurs fotograficzno-historyczny „Miejsca pamięci I wojny światowej Chełma i okolic” (współorganizowany z PTTK Oddział Chełm)
 • Audycja radiowa „Chełm w I wojnie światowej” (Radio Bon Ton, program „Chełmska Duma”) – marzec 2015 r.
 • Komputerowa baza danych „Żołnierze” (baza zawierająca nazwiska żołnierzy rannych, poległych i zaginionych w latach 1914-1918)

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 • Projekt edukacyjny „Dzień powszedni mieszkańców Gniezna w latach 1914–1918” skierowany do uczniów gnieźnieńskich gimnazjów

Archiwum Państwowe w Warszawie

 • XV edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie „Przyrodniczo-historyczny opis wybranej miejscowości powiatu nidzickiego” - Nidzica, 25 listopada 2015 r.
 • „Warszawa i warszawiacy w okresie pierwszej wojny światowej” - kontynuacja cyklu warsztatów metodycznych przeznaczonych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych

 

 

2016 r.

Archiwum Akt Nowych

 • Cykl spotkań z uczniami i przedszkolakami w gmachu AAN
 • Prezentacje dokumentów z zasobu AAN w serwisach internetowych
 • Reportaż telewizyjny nt. dokumentów z AAN

Archiwum Państwowe w Koszalinie

 • Kontynuacja digitalizacji materiałów archiwalnych z zespołu "Rejencja Koszalińska" dot. I wojny światowej

Archiwum Narodowe w Krakowie

 • Przyjęcie do zasobu krakowskiego archiwum Dzienników Kazimierza Filara

Archiwum Państwowe w Lublinie

 • Uruchomienie galerii internetowej "Lista imienna żołnierzy armii rosyjskiej poległych, rannych i zaginionych bez wieści"

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 • "100 lat elektryczności w Koninie. Powstanie i działalność Elektrowni Miejskiej w Koninie", prelekcja i prezentacja materiałów źródłowych z zasobu Oddziału w Koninie - 15 marca 2016 r.

Archiwum Państwowe w Szczecinie

 •  Cykl spotkań dla młodzieży i miłośników historii połączony z odczytem otwartym wspomnień Józefa Jęczkowiaka zawartych w publikacji pt. "Był czyn i chwała!... Józef Gabriel Jęczkowiak. Wspomnienia harcerza 1913-1918", wydanej w serii wydawniczej NDAP "Wielka Wojna - codzienność niecodzienności"

 

2018 r.

Archiwum Państwowe w Płocku

 • Konkurs historyczny dla młodzieży w ramach obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości

Archiwum Państwowe w Szczecinie

 • Cykl spotkań popularyzatorskich i wydawniczych w Greifswaldzie związanych z zakończeniem I wojny światowej i skutkami dla Europy (współorganizowany z Landesarchiv)

 

 

 

Wystawy Wydawnictwa Lekcje archiwalne Konferencje naukowe
WYSTAWY WYDAWNICTWA LEKCJE ARCHIWALNE KONFERENCJE NAUKOWE

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl