-A
+A

I wojna światowa - wydawnictwa

WYDAWNICTWA

 

 

2014 r.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Archiwum Akt Nowych

 • Franciszek Socha Paprocki „Żywot człowieka poczciwego XX w.” (Akta F. Sochy Paprockiego)
 • II tom „Słownika Kobiet w Walce o Niepodległość” (wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym)
 • Biografia gen. Marii Wittekówny

Archiwum Główne Akt Dawnych

 • „Społeczeństwo polskie w świetle raportów politycznych austro-węgierskiego Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce 1915–1918. Wybór źródeł”, oprac. J. Gaul i A. Nowak

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Lesznie

Archiwum Państwowe w Lublinie

 • „Czasy Wielkiej Wojny 1914-1918 w plakatach i drukach ulotnych” (lata 2014-2018)

Archiwum Państwowe w Łodzi

Archiwum Państwowe w Płocku

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 • Publikacja w Poznańskim „Roczniku Archiwalno–Historycznym” materiałów z konferencji naukowej „Wielkopolska i Wielkopolanie w latach I wojny światowej”
 • „Cesarski Niemiecki Zarząd Cywilny w Koninie z lat 1915-1918” – wydawnictwo w ramach serii „Materiały źródłowe do dziejów Konina” – publikacja na płycie DVD

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Archiwum Państwowe w Zamościu

 • W „Archiwariuszu Zamojskim 2014” ukazały się niepublikowane dotąd wspomnienia z okresu I wojny światowej na Zamojszczyźnie z zasobu archiwum

 

 

2015 r.

 

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

 • Seria wydawnicza „Wielka Wojna - codzienność niecodzienności”
  Tom III „Był czyn i chwała!... Józef Gabriel Jęczkowiak Wspomnienia harcerza 1913-1918"
  Tom IV „Kronika dziejów Łowicza Władysława Tarczyńskiego”

Archiwum Główne Akt Dawnych

 • „Józef Piłsudski. Materiały z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu, t. I–II”, oprac J. Gaul
 • Publikacja pokonferencyjna „100. rocznica wybuchu I wojny światowej. Materiały pokonferencyjne - Nidzica 2014"

Archiwum Państwowe w Kielcach

 • Wydawnictwo pokonferencyjne „4. Pułk Piechoty – historia i pamięć. W 100. rocznicę powstania”

Archiwum Państwowe w Olsztynie

 • „I wojna światowa w Prusach Wschodnich”

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

 • Publikacja pokonferencyjna „Lewica a I wojna światowa”

Archiwum Państwowe w Suwałkach

 • „Czas i oblicza Wielkiej Wojny. Wydarzenia lat 1914-1915 między Narwią a Niemnem w archiwaliach”

Archiwum Państwowe w Warszawie

 • „Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji i zadania dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej” przeznaczone dla uczniów i nauczycieli (obejmujące m.in. cykl „Warszawa i warszawiacy w okresie wielkiej wojny”)
 • Wydawnictwo źródłowe „Co zostało z tamtych lat, czyli Warszawa i Mazowsze w pierwszej wojnie światowej w świetle źródeł z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie”

Archiwum Państwowe w Zamościu

 • Publikacje źródłowe poświęcone I wojnie światowej na Zamojszczyźnie w „Archiwariuszu Zamojskim 2015”

 

 

2016 r.

Archiwum Państwowe w Łodzi

 • „Bitewnik Łódzki 1914"

Archiwum Państwowe w Olsztynie

 • "Odbudowa miast, wsi i majątków w Prusach Wschodnich po I wojnie światowej" - katalog wystawy

Archiwum Państwowe w Przemyślu

 • „Kobieta w sercu żołnierza...fotografie z atelier z lat 1914-1918" - praca zbiorowa

Archiwum Państwowe w Siedlcach

 •  "Ułany i huzary. Wojsko polskie w departamencie siedleckim i województwie podlaskim"

 

 

2017 r.

Archiwum Państwowe w Radomiu

 • Wydawnictwo źródłowe „Człowiek i jego losy w czasie I wojny światowej”

Archiwum Państwowe w Warszawie

 • „Karty pocztowe Legionów Polskich” – publikacja albumowa prezentująca wybór kart pocztowych (wybór i oprac. M. Wojtylak)

 

 

2018 r.

Archiwum Państwowe w Kaliszu

 • „Pierwsze dni niepodległości na Ziemi Kaliskiej”

Archiwum Państwowe w Kielcach

 • Album prezentujący najcenniejsze archiwalia z zasobu kieleckiego archiwum z lat 1914-1918

 

Wystawy Lekcje archiwalne Konferencje naukowe Inne projekty
WYSTAWY LEKCJE ARCHIWALNE KONFERENCJE NAUKOWE INNE PROJEKTY

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl