-A
+A

Polecamy

Ogłoszenie konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2019”


Konserwacja archiwaliów sądowych z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”,
fot. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie.

Zapraszamy do składania ofert w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019”.
Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł

czytaj więcej
Inauguracja obchodów 100. rocznicy utworzenia archiwów państwowych