-A
+A
  • Start

Wystawy

Archiwum Państwowe w Lesznie zaprasza do obejrzenia udostępnionych na stronie Archiwum plansz, stanowiących część wystawy pt. „Katyń – prawda, która nie dała się zgładzić”. Obecnie plansze stanowią część wystawy w Muz

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl