-A
+A
  • Start

Wystawy

Polacy w Gruzji

Ekspozycja ukazuje dzieje gruzińskiej Polonii w XIX i na początku XX, jej wkład w rozwój gospodarczy i kulturalny Gruzji oraz działalność polonijnych ośrodków społeczno-kulturalnych. Według spisu powszechnego przeprowadzonego w Imperium Rosyjskim w 1897 r. w Gruzji mieszkało 8 820 Polaków. Byli wśród nich utalentowani artyści - malarze, muzycy, poeci i architekci - naukowcy i inżynierowie, a także nauczyciele, lekarze i rzemieślnicy. Mimo że do Gruzji trafiali nie zawsze z własnej woli, wielu odnalazło tu swój dom, aktywnie uczestniczyło w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym tego kaukaskiego kraju, znajdując uznanie i miejsce na kartach jego historii. Prezentowane materiały archiwalne pochodzą z zasobu Archiwum Narodowego Gruzji, Gruzińskiego Narodowego Muzeum Sztuki oraz archiwów polskich: Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych. Uzupełnieniem wystawy są współczesne fotografie, pochodzące z prywatnych zbiorów.

 

 

strona 1 strona 2 strona 3 strona 4 strona 5
strona 6 strona 7 strona 8 strona 9 strona 10
strona 11 strona 12 strona 13 strona 14 strona 15
strona 16 strona 17 strona 18 strona 19 strona 20

 

 

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl