-A
+A
  • Start

Wystawy

Archiwum Państwowe we Wrocławiu powstało w następstwie ogłoszonego 30 X 1810 r. edyktu sekularyzacyjnego. Zainicjowaną na jego mocy akcję  zabezpieczania nagromadzonych i archiwaliów powierzono

ul.Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
tel.(+48 22) 565-46-00, fax (+48 22) 565-46-14
email: ndap@archiwa.gov.pl