-A
+A

Polecamy

Wymiana archiwaliów z Księstwem Liechtensteinu
Podpisanie porozumienia o przekazaniu archiwaliów

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisano porozumienie o  wymianie materiałów archiwalnych, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz w Archiwum Dworskim Książąt von Liechtenstein w Wiedniu.

czytaj więcej
Publikacje archiwów państwowych w 2016 r.

"Handel Gorzowa w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym", "Wielka kartografia małych miast XVII-XIX wieku", "Fabryki Kalisza i okolic 1815-1989" - to tylko kilka tytułów publikacji wydanych przez archiwa państwowe w 2016 roku.

czytaj więcej
Seria wydawnicza „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”

Seria Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych została zainicjowana w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny światowej. Cykl prezentuje dzienniki, pamiętniki i korespondencję, ukazujące wydarzenia tamtych czasów z polskiej perspektywy.

czytaj więcej
Newsletter NDAP